Denna bloggen är skapad av några aktivister som tillhör Sveriges arbetarrörelse. Vad vi vill med denna bloggen är att lyfta problemen i dagens Sverige samt problemen som finns inom vår rörelse (vi tillhör den autonoma vänstern).
 
Det vi skriver här representerar våra egna perspektiv, hur vi ser på utveckningen i Sverige och den autonoma vänstern.
 
Det är inte svårt att missa den rasistiska vågen som går genom Europa. Det är resultatet av en splittrad arbetarklass. Vad det gäller Sverige så kan vi fint tacka Alliansen för det. Fler och fler autonoma grupperingar lägger ner, repressionen är hård och det kan vi också tacka Alliansen för. 
Men vi ger inte upp! Tvärtom, vi reser oss upp på nytt. 
Den autonoma vänstern har haft svårt att rekrytera och mobilisera, och det är inte så konstigt när vi har högervindar som blåser hårt emot oss. Men samtidigt, i skrivandes stund, har vi märkt av att intresset för att göra motstånd, att organisera sig, har börjat väckas hos många! 
 
Vi försöker att uppdatera med ett nytt inlägg ganska snart där vi kommer att skriva om våra motståndare, vilka dom är och vart dom är verksamma.
 
Kampen fortsätter!

Det nya Sverige.

Allmänt Kommentera
Denna bloggen är skapad av några aktivister som tillhör Sveriges arbetarrörelse. Vad vi vill med denna bloggen är att lyfta problemen i dagens Sverige samt problemen som finns inom vår rörelse (vi tillhör den autonoma vänstern).
 
Det vi skriver här representerar våra egna perspektiv, hur vi ser på utveckningen i Sverige och den autonoma vänstern.
 
Det är inte svårt att missa den rasistiska vågen som går genom Europa. Det är resultatet av en splittrad arbetarklass. Vad det gäller Sverige så kan vi fint tacka Alliansen för det. Fler och fler autonoma grupperingar lägger ner, repressionen är hård och det kan vi också tacka Alliansen för. 
Men vi ger inte upp! Tvärtom, vi reser oss upp på nytt. 
Den autonoma vänstern har haft svårt att rekrytera och mobilisera, och det är inte så konstigt när vi har högervindar som blåser hårt emot oss. Men samtidigt, i skrivandes stund, har vi märkt av att intresset för att göra motstånd, att organisera sig, har börjat väckas hos många! 
 
Vi försöker att uppdatera med ett nytt inlägg ganska snart där vi kommer att skriva om våra motståndare, vilka dom är och vart dom är verksamma.
 
Kampen fortsätter!